Федченко Світлана Миколаївна

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології, генетики та паразитології. ДЗ "Луганський державний медичний університет"

Федченко Світлана Миколаївна

У 1965 р. закінчила Білоруський державний університет, біологічний факультет. Після закінчення університету була залишена в аспірантурі.
Навчалася в аспірантурі на кафедрі гістології Гродненського державного медичного інституту. Захистила кандидатську дисертацію “Структурні і гістохімічні зміни в шлунку щурів при експериментальному гіпо- і гіпертиреозі” .
У Московському ордена Леніна державному медичному інституті ім. М.І.Пірогова захистила докторську дисертацію “Морфо-функціональні основи порушення секреторної діяльності шлунку в умовах зміни балансу тироксина і гідро-кортизону в організмі”.
З серпня 1982р. і по теперішній час завідує кафедрою медичної біології, генетики та паразитології.
З 1986р. по 1992 р. працювала проректором по навчальній роботі Луганського державного медичного університету.
Науковий напрямок кафедри біології ЛугДМУ – «Морфо-функціональна характеристика реакції екзо-ендокринних клітин шлунково-кишкового тракту на різні екзо- і ендогенні дії». Професор Федченко С.М. є автором більш ніж 300 наукових робіт, з них навчальних посібників 23, співавтор підручника для студентів «Медична біологія».
З 2007 - член спеціалізованих вчених рад: Д 29.600.03 – медична біохімія, та Д 29.600.04 – нормальна анатомія. За роки науково-педагогічної діяльності була рецензентом програм, та багатьох навчальних посібників.
Підготовлено наукових кадрів – кандидатів наук – 8. Усі учні працюють на даний час на кафедрі медичної біології ЛугДМУ.
Протягом 12 років кафедра проводила 11 турів Республіканської предметної олімпіади медичних ВНЗ.
Протягом 12 рокі студенти ЛугДМУ посідали призові місця – перше та третє.
Співробітництво з Малою Академією наук Україні: у 2002 р наукова робота члена МАН Україні – Букші М.П., виконана під керівництвом проф. Федченко С.М. посіла 1 місце на Всеукраїнському конкурсі. У 2008 р. наукова робота члена МАН Україні Ткач О.В. «Ультраструктурні зміни клітинних популяцій слизової оболонки шлунку щурів при гіпертиреозі», посіла 1 місце на Всеукраїнському конкурсі.
Проф. Федченко С.М. нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України “ Відмінник освіти Україні “- 2000р.© Український медичний альманах, 1998 - 2011

ДЗ "Луганський державний медичний університет"