Лузин Владислав Игоревич

завідувач кафедри анатомії людини ДЗ "Луганський державний медичний університет"

Лузин Владислав Игоревич

Народився 22.07.1964 року. У 1987 році закінчив з відзнакою Луганський державний медичний інститут. З 1987 по 1990 роки продовжував навчання в аспірантурі на кафедрі анатомії людини під керівництвом професора В.Г. Ковешнікова. Захистив дисертаційну роботу 22.10.1991 за темою «Особливості росту, будови та формування кісток скелета в умовах хронічної ниркової недостатності».

З 1990 року працював на посаді асистента кафедри, з 1991 року – старшого викладача кафедри та з 1995 року - доцента кафедри анатомії людини. Паралельно з 1992 по 1995 роки виконував обов’язки завідувача відділом аспірантури та клінординатури. В період з 1997 року по 2000 рік пройшов навчання в докторантурі під керівництвом професора В.Г. Ковешнікова при кафедрі анатомії людини. У 2001 році захистив дисертацію за темою «Особливості росту, будови, формування та регенерації кісток скелета під впливом деяких неіонізуючих електромагнітних випромінювань». 22.02.2001 захистив за цією темою докторську дисертацію.

З 2003 року – професор кафедри анатомії людини. З 02.2006 року – проректор з наукової роботи Луганського державного медичного університету по 09.2010 р.

Професор В.І. Лузін є заступником головного редактора журналу «Український медичний альманах», відповідальним секретарем журналу «Український морфологічний альманах», членом редакційної колегії журналів «Вісник морської медицини», «Проблеми остеології».

Має понад 400 друкованих робіт, 3 винаходи, 12 рацпропозицій, 2 монографії, співавтор 2-х підручників з анатомії людини у 3-х томах, виданих українською та англійською мовами.

Виступав з доповідями на міжнародних конгресах (Німеччина, Польща, Іспанія, Франція).

В.І. Лузін є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 29.600.04 по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності «нормальна анатомія» (з медичних та біологічних наук).

Керує роботою 5 аспірантів, підготував 4 кандидатів медичних наук.

Наукові інтереси: функціональна морфологія кісткової системи, пластика кісткових дефектів, екологічна антропологія.© Український медичний альманах, 1998 - 2011

ДЗ "Луганський державний медичний університет"