Савенко Людмила Данилівна

Савенко Людмила Данилівна

У 1989 році кафедру очолила д.мед.н., професор Савенко Людмила Данилівна, випускниця Луганського медичного інституту. Під її керівництвом співробітники кафедри активно займались навчально-методичною роботою, проводили пошук нових форм навчання студентів. На кафедрі обладнано комп’ютерний клас. Розроблені комп’ютерні програми, які впроваджені до навчального процесу. Для інтенсифікації навчального процесу та контролю знань студентів широко використовуються тести. Покращуючи навчально-методичну роботу, викладацький колектив кафедри під керівництвом професора Савенко Л.Д. постійно готує до друку навчальні посібники, методичні вказівки для викладачів і студентів з курсу гістології, цитології та ембріології. У 1989 році на кафедрі реконструюється та розширюється ембріологічний музей. Експозицію музею поповнюють електрифіковані стенди, галерея портретів видатних гістологів, а також стенди-вітражі з навчально-методичної та патентно-ліцензійної роботи кафедри. Успішно виконується науково-дослідницька робота, головний напрямок якої – вивчення морфологічних змін у структурах нервової та ендокринної систем під впливом чинників навколишнього середовища. За даною тематикою захищені шість кандидатських дисертацій під керівництвом проф. Савенко Л.Д. Велика увага також приділялась патентно-ліцензійній роботі. Так, Людмила Данилівна одержала почесний знак «Винахідник СРСР». З 1997 року кафедра розміщується в новому морфологічному корпусі і за площею та обладнанням є найбільшою із кафедр даного профілю України.© Український медичний альманах, 1998 - 2011

ДЗ "Луганський державний медичний університет"